Prodaja protiv požarne opreme

  • Vatrogasni aparati svih vrsta i tipova
  • Hidrantska oprema i armatura
  • Vatrogasna creva i armatura
  • Znakovi i nalepnice
  • Apoteke za prvu pomoć
  • Sanduk za pesak sa opremom
  • Ostala protivpožarna i zaštitna oprema