Oblast zaštite životne sredine

 
 
 
 
 1. Izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

 2. Podnošenje zahteva za:
 • odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu
 • određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja
 • davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja
 • odlučivanje o ptrebi procene uticaja
 • određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu
 • davanje saglasnosti na Studiju procene uticaja na životnu sredinu

 1. Popunjavanje zahteva I ishodovanje dozvola u oblasti upravljanja otpadom:
 • dozvola za tretman odnosno Skladištenje otpada
 • dozvola za sakupljanje i/ili transport otpada
 • integralna dozvola za upravljanje otpadom
 • dozvola za uvoz/izvoz otpada

 1. Izrada Plana upravljanja otpadom

 2. Izrada zahteva i dokumenata – Izveštaj o bezbednosti

 3. Podnošenje zahteva za izdavanje integrisane dozvole (IPPC)

  Savetovanje, obuke i konsalting iz oblasti zaštite životne sredine u okviru kompanije, škola, vrtića….